Co można zrobić, gdy nasz klient zostaje dłużnikiem? Wynająć firmę windykacyjną? Czasem to jedyne wyjście

długi
Pozyskanie klienta przy ogromnej konkurencji na rynku jest bardzo trudne, identycznie jak jego utrzymanie. Najprawdopodobniej stąd więc wiele firm twierdzi, że upominanie się o zaległą zapłatę może odstraszyć kontrahenta i sprawić, że odejdzie do innego dostawcy towarów albo usług.

skąd wziąć pieniądze?
Autor: Andrius Repsys
Źródło: http://www.flickr.com

Niestety tego rodzaju podejście jest bardzo niebezpieczne, bo klient może dojść do wniosku, że nie nie ma potrzeby śpieszyć się z uregulowaniem zaległej faktury a jednocześnie opóźnienie płatności może przeciągać się w nieskończoność. Musimy pamiętać, iż upomnienie się o swoje pieniądze jest normalne i zgodne z obowiązującymi w biznesie zasadami. Każda firma musi mieć wypracowane procedury windykacyjne, odnoszące się do reakcji na brak płatności już na początkowym etapie przeterminowania faktury. Polubowna forma windykacji może polegać na bezpośredniej rozmowie z klientem lub korespondencyjnym powiadomieniu go o istniejącej zaległości. Określenie nowego terminu zapłaty długu to pierwszy krok do rozwiązania problemu z nierzetelnym klientem.

Natomiast niewywiązanie się przez niego z pewnych ustaleń powinno być dość czytelnym sygnałem dla wierzyciela o nierzetelności klienta. Dalsza współpraca z takim podmiotem jest ryzykowna, a zwłaszcza stosowanie wobec niej odroczonego terminu spłaty należności. Jeżeli ponaglenia i dobra wola nie wystarczają trzeba skorzystać z bardziej przekonującego środka, co oznacza wynajęcie firmy windykacyjnej. Firma windykacyjna ma określone procedury w sytuacji trudnych klientów, którzy niezbyt śpieszą się żeby uregulować płatność, więc można oczekiwać dobrych wyników.

Takie procedury windykacyjne bardzo często przebiegają tak właśnie, że dłużnik ma szansę. Firma windykacyjna planuje z nim porozmawiać, przedstawiając mu możliwości spłaty długu. Jak to nie przynosi rezultatów wprowadza się bardziej radykalne metody.

Ten serwis internetowy zawiera wciągające informacje na prezentowany temat, zatem, jeżeli ta tematyka Cię absorbuje, to zobacz to koniecznie.

Niestety, jak pokazuje praktyka, czasami te bardziej zdecydowane metody są niezbędne, by odzyskać dług dla klienta. Pomimo to wielu jest klientów, którzy mieli przejściowe problemy finansowe, a jak już się poprawia czym prędzej chcą oddać pieniądze. Dla takich klientów windykacja nie jest straszna, bo początkowe procedury są na tyle łagodne, iż dłużnik, jaki ma dobrą wolę i chęć zwrotu długu, zostanie potraktowany partnersko.