Czym jest przedmiarowanie oraz co powinien zawierać każdy przedmiar?

przedmiarowanie
Przedmiar prac budowlanych to termin bardzo powiązany z przeprowadzaniem kosztorysów budowlanych. Co pewien okres czasu wchodzą w życie nowe zapisy, które wprowadzają istotne zmiany, które dotyczą opracowania przedmiaru.
Obecnie przedmiar robót budowlanych wykonuje się wyłącznie w obszarze zamówień publicznych a regulacje te dotyczą przedmiarowania jako części składowej dokumentacji projektowej, która określa przedmiot zlecenia i poszczególnych robót budowlanych.

Przedmiar to także podstawa opracowania kosztorysu. Zasady sporządzania przedmiaru w jego początkowym znaczeniu były uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie tworzenia zakresu oraz postaci danej dokumentacji projektowej przeprowadzania czy odbioru robót konstrukcyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem, przedmiarowanie jest fragmentem dokumentacji, która określa zlecenie, które dotyczy przeprowadzania prac konstrukcyjnych. Naturalnie w rozumieniu rozporządzenia Prawo Budowlane.
przedmiarowanie
Autor: INVADO
Źródło: INVADO
Oznacza to, że przedmiar to opracowanie, które jest udostępniane przez stronę zamawiającą roboty, a na bazie jakiego wykonawca robót na żądanie strony zamawiającej wykonuje kalkulację ceny danej oferty.

Masz w planach uzyskać inne dane na opisywany temat? Z pewnością notka z witryny (http://www.roletomat.pl/akcesoria-i-elektronika/wylaczniki/) także je zawiera, więc kliknij w to miejsce i poznaj je szczegółowo.

Umieszczenie przedmiotu robót budowlanych oznacza zerwanie z wcześniejszymi rozwiązaniami określającymi przedmiar jako fragment kosztorysów. Zgodnie z rozporządzeniem przedmiar musi zawierać zestawienie planowanych robót podstawowych, oczywiście w kolejności technologicznej razem z ich bardzo dokładnym opisem albo wykazem podstaw, które taki opis definiują. Powinny także być wskazane właściwe specyfikacje techniczne przeprowadzania oraz odbioru robót budowlanych.

Powinny być w tamtym miejscu zawarte także wyliczenia oraz zestawienia ilości jednostek przedmiarowych.

W tym artykule odnajdziesz ciekawe informacje, lecz odszukaj ponadto (http://heliodon.pl/) pozostałe materiały na ten temat. Na pewno będą fascynujące.

Przedmiarowanie w każdym przypadku musi składać się z karty tytułowej, listy robót budowlanych i tabeli przedmiaru tych robót.