Jakie zaświadczenia wymagane są do budowy garażu blaszanego – zobacz co trzeba mieć

garaż
Ostatnimi laty mogliśmy odnotować wzrastające zainteresowanie garażami blaszanymi. Te względnie delikatne konstrukcje to świetny sposób na zabezpieczenie auta. Ich nabyci jest o wiele tańsze od kosztów budowy tradycyjnego garażu o takich samych parametrach. Garaż blaszany przymocowany za pomocą śrub do płyty betonowej jest, wedle art. 3 pkt 5 prawa budowlanego „tymczasowym obiektem budowlanym”. Jednym z wyznaczników zaliczenia budowli do tej kategorii jest bowiem brak trwałego połączenia obiektu z podłożem.

Konstrukcja garażu blaszanego wymagać będzie zezwolenia na budowę. W owym celu powinno się złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wzór tego podania możemy pobrać w siedzibie tego organu
garaż pod domem
Autor: JDH Rosewater
Źródło: http://www.flickr.com

albo użyć aneksu numer 1 do zarządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 roku. Do wniosku o zezwolenie, zgodnie z artykułem 33 ust. 2 prawa budowlanego, należy dołączyć: 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z pozwoleniami a także innymi poświadczeniami wymaganymi przepisami szczególnymi (w wypadku blaszanego garażu (zobacz więcej) przeznaczonego do indywidualnego parkowania pojazdu poświadczeń takich nie musimy pozyskiwać) i poświadczeniem o wpisie konstruktora na listę członków samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wzór tego oświadczenia możemy pozyskać w organie wydającym pozwolenie na budowę czy użyć aneksu nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzorów; decyzję o wymogach zabudowy i zagospodarowania obszaru, o ile jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniami o planowaniu a także zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu oraz przestrzennym zagospodarowaniu (Dz.

Interesujący artykuł? Zatem kliknij w poniższy link i doczytaj więcej (https://www.artimbo.pl/pergole-drewniane,g59.html). Z pewnością zaciekawią Cię nowe treści na ten temat. Będzie fantastycznie, jeśli Ci się podoba.

U. Nr 80, poz. 717) wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w wypadku gdy konkretna działka leży na obszarze nie mającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzję taka wydaje prezydent miasta.
Mając już zezwolenie na budowę można w przeglądarkę wbić frazę: producent garaży blaszanych po czym dobrać pasujący nam garaż z wielu dostępnych wzorów wyekwipowanych w bramy segmentowe. Takie bramy (polecamy płoty panelowe producent) są przystosowane nawet do bardzo ekstremalnych warunków atmosferycznych (wawsystem.pl/).